pojedyńcze zajęcia jogi ( 2 godziny zegarowe) - 39zł

karnet miesięczny zajęcia jogi raz w tygodniu - 130zł

karnet miesięczny wszystkie zajęcia jogi (2-4 razy w tygodniu) - 220zł