pojedyńcze zajęcia jogi ( 2 godziny zegarowe) - 40zł

karnet miesięczny zajęcia jogi raz w tygodniu - 140zł

karnet miesięczny wszystkie zajęcia jogi (2-4 razy w tygodniu) - 230zł