Wykorzystujemy techniki uwalniające napięcie, lęki oraz strach przed wystąpieniami publicznymi oraz egzaminami.
PRACUJEMY Z LIKWIDACJĄ STRESU EGZAMINACYJNEGO ORAZ WZMOCNIENIEM KONCENTRACJI, PAMIĘCI i UWAŻNOŚCI

Każde zajęcia obejmują techniki oddechowe, asany czyli ćwiczenia rozciągające mięśnie, wzmacniające kręgosłup oraz relaksację.

Regularna praktyka jogi zapewnia:
- wyciszenie systemu nerwowego, czego efektem jest zwiększona stabilność emocjonalna, psychiczna równowaga, większy dystans do otoczenia i wydarzeń.
- dzięki technikom oddechowym stosowanym podczas zajęć ciało uczy się reakcji relaksacyjnych – uwalnia się od napięć. Osoby ćwiczące łatwiej kontrolują reakcje        impulsywne, agresję, szybciej redukują poziom stresu, uwalniają lęki i strach.
- ogromną korzyścią jest bardzo duży wzrost koncentracji, pamięci, uważności oraz synchronizacja obu półkul mózgowych,
- ciało wzmacnia się, staje się bardziej elastyczne, odporne i gibkie, przez co automatycznie mniej podatne na urazy,
- zwiększenie wytrzymałości i odporności organizmu,
- pod wpływem jogi, pojawiają się korzystne zmiany we krwi: zwiększa się ilość antyoksydantów , zwiększając zdolność organizmu do samooczyszczania i                        samoregulacji,
- następuje poprawa sylwetki, a nawet korekcja wadliwej postawy ciała,
- mięśnie wokół kręgosłupa wzmacniają się, stają się bardziej elastyczne, a ich wzmożona praca poprawia ukrwienie,
- zmniejszenie dolegliwości bólowych pleców, barków, karku, szyi, ochrona dysków przed kompresją i ich uszkodzeniami.
- Praktyka jogi kształtuje także nawyk utrzymywania poprawnej postawy ciała, dzięki czemu zapobiega powstawaniu wad nabytych oraz pomaga korygować
  niektóre wady wrodzone.
- zmniejsza nadwrażliwość ciała na ból.

Oprócz wszystkich fizycznych korzyści jednym z ważniejszych aspektów jest wzmocnienie koncentracji, pamięci oraz kreatywności co jest niezmiernie cenne w przypadku osób szczególnie wrażliwych i podatnych na stres i krytykę. Joga również wzmacnia poczucie pewności siebie oraz własnej wartości.

Zajęcia w języku angielskim dodatkowo wzmacniają koncentrację oraz stanowią bezstresową formę nauki języka angielskiego. Jak również bardzo rozwijają umiejętność rozumienia ze słuchu oraz zdolność komunikowania się w tym języku.