Hellinger  jest przeświadczony, że nie ma choroby, za którą nie stałby jakiś nierozwiązany konflikt w rodzinie. Wszelkie cierpienie bierze się z nieporządku w systemie, a uzdrowienie jest efektem wprowadzenia ładu.

Praca ustawieniowa ( grupowa lub indywidualna) wyłania na światło dzienne wszystkie te więzi oraz dynamiki powodujące między innymi to, że nie udaje nam się dotrzeć do pełni szczęścia, do sukcesów osobistych i / lub zawodowych, do pełni zdrowia zarówno fizycznego, jak i duchowego.
Terapia pokazuje drogi wyjścia z niepowodzeń, z cierpienia. Ustawienia systemowe powodują retrospekcyjną podróż w czas przeszły naszej rodziny naszego rodu i co najważniejsze dają nam możliwość naprawy konfliktów, błędów dawno popełnionych przez  nasza  rodzinę.

Rupert Sheldrake - w swojej książce o polach  morficznych opisuje ich znaczenie.  I twierdzi, że  te wszelkie byłe  wydarzenia  w naszym rodzie tworzą  dla nas  obecnie żyjących pewien schemat działań, pewna matrycę dla naszego działania i naszego losu. Pola te są przyczynowe,  ponieważ służą jako schemat form i zachowań.
Pola te nie mają energii w zwykłym sensie tego słowa, ponieważ efekty ich działania wykraczają poza bariery czasowe i przestrzenne, odnoszące się normalnie do energii. Oznacza to, że ich wpływ jest równie silny z dalekiej, jak z bliskiej odległości.
Oznacza to, że pola morficzne mogą przenosić się w czasie i przestrzeni i że wydarzenia przeszłe mogą wpływać na inne wydarzenia gdziekolwiek indziej. Przykład tego podaje Lyall Watson w swojej książce „Fala życia: biologia świadomości”, w której opisuje to, co nazywa się teraz popularnie Zasadą Setnej Małpy. Watson odkrył, że kiedy grupa małp poznaje jakieś nowe zachowanie, nagle małpy na innych wyspach, nie komunikując się między sobą w żaden „normalny” sposób, również wykazują znajomość tego zachowania.

 

Dawid Bohm twierdzi w artykule opublikowanym przez pismo Revisions, że to samo zjawisko zachodzi w fizyce kwantowej. Mówi on, że eksperyment Einsteina-Podolsky’ego-Rosena wykazał istnienie nielokalnych albo subtelnych połączeń pomiędzy odległymi cząsteczkami. System stanowiłby więc całość i pole formatywne nie mogłoby być przypisane tylko cząsteczce. Mogłoby być przypisane tylko całości. W ten sposób coś przytrafiającego się odległym cząsteczkom wpływałoby również na formatywne pole innych cząsteczek. Bohm twierdzi dalej, że „zasada ponadczasowych praw rządzących światem wydaje się nie do utrzymania, ponieważ sam czas jest częścią konieczności, która się rozwinęła”

Tutaj  musi pojawić się  pytanie: czy obecnymi działaniami, stosując terapię  Hellingera możemy zmienić, wpłynąć na zdarzenia, które rozegrały się w naszych rodach dawno temu i przez to wpłynąć na to, by nasze obecne życie stało się bardziej szczęśliwe i pełne?  Odpowiedź brzmi: tak. 

„Dlaczego akurat mnie to spotyka?”, „To jakieś fatum?”. Albo : „Czemu jak zwykle schowałam głowę w piasek, zamiast wywalić mu prawdę prosto w oczy?”. Czy też: „Dlaczego znów zareagowałem strachem, choć w gruncie rzeczy nie było się czego obawiać?”. Zadajesz sobie takie pytania dotyczące swego losu czy własnych reakcji, którymi czujesz się zaskoczony? Pewnie, jak większość, zadajesz, choć odpowiedzi na ogół nie znajdujesz. Bo choć wydaje nam się, że jesteśmy jedynymi autorami scenariusza swojego życia, prawda jest jednak inna. Jeśli członkowie Twojego rodu nie uporali się ze swoimi silnymi emocjonalnymi doświadczeniami, wróci to jako program Twojego życia. Za wieloma naszymi zachowaniami, lękami, postawami życiowymi, brakiem jakiejś umiejętności czy niepowodzeniami kryje się pamięć naszego rodu dziedziczona z pokolenia na pokolenie. Nasze życie determinują na przykład emocjonalne urazy naszych rodziców, stając się programem, który nieświadomie realizujemy.

O wpływie doświadczeń rodu na nasze życie i sposobie ich dziedziczenia mówi syndrom pokoleniowy. Pokazuje także, z którymi przodkami jesteśmy połączeni w drzewie genealogicznym, czyj los powtarzamy.

Praca z drzewem genealogicznym swojego klanu rodzinnego pozwala uświadomić sobie wpływ doświadczeń rodu na własne życie oraz uwalnia i oczyszcza pamięć rodową z nierozwiązanych bolesnych doświadczeń emocjonalnych, zmieniając tym samym nasze losy.

Wiedząc, że powielamy schematy życiowe klanu rodzinnego, wystarczy zrozumieć, że nie mamy obowiązku takiego powielania, że niekorzystne dla nas programy rodziców czy innych przodków możemy wstrzymać czy zmodyfikować lub też całkowicie się ich pozbyć.

Jak doświadczenia poprzednich pokoleń wpływają na nasze życie.

Syndrom pokoleniowy.

Większości z nas wydaje się, że sami piszemy scenariusz naszego życia, że wszystkie decyzje podejmujemy samodzielnie i w pełni świadomie. Nic bardziej mylnego! Traumatyczne, nierozwiązane konflikty naszych przodków zostają zapisane w pamięci rodu i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nasze życie determinują na przykład emocjonalne urazy naszych rodziców, stając się programem, który nieświadomie realizujemy.

O wpływie doświadczeń rodu na nasze życie i sposobie ich dziedziczenia mówi SYNDROM POKOLENIOWY. Pokazuje także, z którymi przodkami jesteśmy połączeni w drzewie genealogicznym, czyj los powtarzamy.

Praca z drzewem genealogicznym swojego klanu rodzinnego pozwala uświadomić sobie wpływ doświadczeń rodu na własne życie i uwolnić się od niekorzystnego programu rodzinnego.

 

√Podczas treningu omawiamy, co zdarzyło się w rodzinie, szukamy powiązań Klienta z poszczególnymi członkami rodu oraz wzorców charakteryzujących rodzinę i Klienta.

Wskazane jest, abyś miał ze sobą rozrysowane drzewo genealogiczne i zebrał jak najwięcej informacji o swoim rodzie:

 - okoliczności śmierci (na jakie choroby umierali członkowie jego rodu);

- jak długo żyli; 

- okoliczności zawierania małżeństw; 

- rozwody i ich przyczyny; 

- problemy z przemocą; 

- zdrady; 

- uzależnienia od alkoholu, innych używek, hazardu; 

- zawody, jakie wykonywali członkowie rodu; 

- imiona w rodzie; 

- liczba dzieci w rodzinie; 

- aborcje i poronienia (istotna informacja dla obliczenia kolejności poczęcia); 

- czy dzieci były świadomie chciane; 

- szacunek w rodzinie; 

- piękne oraz traumatyczne wydarzenia w rodzinie. 

Jeśli przydarzają  Ci się w życiu niepowodzenia - przez Ciebie niezawinione, jeśli zastanawiasz się nad pewnymi zdarzeniami charakterystycznymi dla Twojej rodziny (np.  niezgoda w rodzinie, konflikty, choroby, wypadki,  straty  finansowe,  bieda, brak  osiągnięć) to ta  terapia może Ci pomóc.